Vi ansvarar för rekryteringsprocessen

Vårt mål på Jobbpunkten är att alla ska komma ut i arbetslivet så snabbt som möjligt. Utöver att matcha våra deltagare direkt till jobb ansvarar vi även för rekryteringsprocessen av vissa tjänster. Det gäller både interna och externa anställningar och de är öppna för alla att söka. Vi hör av oss till dig om vi vill boka in dig för en intervju.

Jobb-
titel

Jobb-
kate-
gori

Plats

Ansök senast

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Jobbtitel

Jobbkategori

Plats

Ansök senast

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text