Rusta och Matcha

Med Rusta och Matcha får du stöd att hitta jobb eller utbildning.
Vårt mål är att det ska gå så fort som möjligt.

Rusta och Matcha är en ny tjänst som Arbetsförmedlingen har startat
som vi på Jobbpunkten kommer att kunna erbjuda hösten 2021.

Beprövat arbetssätt

På Jobbpunkten använder vi ett beprövat arbetssätt som utgår från att visa upp deltagarens styrka. Vårt mål är att rätt person hamnar på rätt plats.

Flexibla lösningar

Eftersom vi är förbindelsen mellan de som söker arbete och de som söker personal handlar det om att vara flexibel i sina lösningar, för att det ska bli en så bra matchning som möjligt för båda parter.

Hållbart & kostnadseffektivt

Att anställa en ny person ska förstås innebära att den tillför något till arbetsplatsen och inte bara fyller upp en plats. Vi ser till att rekrytera långsiktigt med deltagare passar in och kan bidra till företaget, och på så vis blir det mer hållbart och kostnadseffektivt.

01

Kontakta Arbetsförmedlingen

Kontakta Arbetsförmedlingen och fråga ifall du kan ta del av Rusta och Matcha.

Kontakta Arbets-förmedlingen

Kontakta Arbetsförmedlingen och fråga ifall du kan ta del av Stöd och Matchning.

02

Välj Jobbpunkten

Om svaret är ja, välj Jobbpunkten.

03

Vi bokar in din uppstart

När Arbetsförmedlingen har fattat ett beslut bokar vi in din uppstart.

Vårt mål

Vårt mål på Jobbpunkten är att du ska få arbete eller börja på en utbildning så snabbt som möjligt, men det ska också hålla i längden. Du ska kunna stanna kvar på ett och samma ställe och utvecklas. Därför utgår vi från dina behov och förutsättningar när vi gör matchningen, så det blir 100% rätt från början.

 

Detta gör vi på Jobbpunkten

Jobbpunkten är förbindelsen mellan dig som söker arbete och dig som söker personal att anställa till ditt företag. Vi lägger lika stor vikt vid att hitta en bra arbetsgivare till den arbetssökande, som vid att hitta en passande anställd till företaget – det ska vara en bra matchning för alla.

Använd dig av våra kontakter

Vi har ett stort kontaktnät av företag som är villiga att anställa våra deltagare, men vi söker även andra möjliga jobb som vi anser kan passa just dig. Fler än var tredje deltagare börja sitt nya jobb eller en utbildning efter att ha varit hos oss.

Anmäl intresse

"*" indicates required fields

Personuppgifter*

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska socialfonden.